Het Fonds

Voorstelling

Het Sociaal Fonds Brandstoffen is het fonds voor bestaanszekerheid voor ondernemingen actief in de brandstoffenhandel die behoren tot de RSZ-categorie 091.

Het wordt gefinancierd door middel van een patronale bijdrage van 16,5%. Deze wordt berekend op basis van de aan de arbeiders uitbetaalde brutolonen aan 108%. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid doet de inning van deze bijdrage voor rekening van het fonds.

Werking

De Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds is paritair samengesteld en telt twaalf leden:

  • Zes patronale afgevaardigden die elk lid zijn van BRAFCO, de Belgische Federatie der Brandstofhandelaars;
  • Zes syndicale afgevaardigden waarvan drie vertegenwoordigers van ACV-Transcom en drie vertegenwoordigers van ABVV-BTB.

Missie

Het Sociaal Fonds heeft tot doel:

  • Het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen;
  • Het financieren en organiseren van opleidingen voor werknemers en werkzoekenden;
  • Adviseren over personeelsbeleid;
  • Uitvoering van het sectorconvenant

 

 

Medewerkers