Home

Laatste nieuws

28-10-2019

De VDAB biedt een code 95-module met 3 uur rijonderricht aan voor uw chauffeurs!

Sinds kort kunnen chauffeurs ook bij de VDAB terecht voor het volgen van een code 95-moduel met 3 uur rijonderricht. Voor chauffeurs die ressorteren onder PC 127 kent de VDAB een korting van 50% toe op de opleidingsfactuur. Lees verder

19-07-2019

Aanpassing van de lonen van de arbeiders in het PC 127 vanaf 01.07.2019

Op basis van de loonindexatie worden de minimum uurlonen en de effectieve uurlonen vanaf 1 juli 2019 verhoogd met 1,1%.

18-07-2019

Protocolakkoord Brandstoffenhandel 2019-2020

Op 16 juli 2019 hebben de sociale partners een protocolakkoord ondertekend over de invulling van het interprofessioneel akkoord 2019-2020 voor de sector van de Brandstoffenhandel (PC 127).

Kalender

27-11-2019 - 11-12-2019
Gelieve de aangifte voor de volgende uitbetaling van de compensatiedagen ten laatste op 9 december in te brengen of tegen dan te bezorgen.