Home

Laatste nieuws

19-07-2019

Aanpassing van de lonen van de arbeiders in het PC 127 vanaf 01.07.2019

Op basis van de loonindexatie worden de minimum uurlonen en de effectieve uurlonen vanaf 1 juli 2019 verhoogd met 1,1%.

18-07-2019

Protocolakkoord Brandstoffenhandel 2019-2020

Op 16 juli 2019 hebben de sociale partners een protocolakkoord ondertekend over de invulling van het interprofessioneel akkoord 2019-2020 voor de sector van de Brandstoffenhandel (PC 127).

Kalender

09-10-2019 - 24-10-2019
Gelieve de aangifte voor de volgende uitbetaling van de compensatiedagen ten laatste op 22 oktober in te brengen of tegen dan te bezorgen.