Home

Laatste nieuws

30-11-2020

Eindejaarspremie 2020

Op het einde van dit bewogen jaar 2020, getekend door de coronacrisis, betaalt het Sociaal Fonds traditiegetrouw een eindejaarspremie aan de arbeiders in de sector. Lees verder

16-11-2020

Akkoord over een eenmalige coronavergoeding voor bepaalde chauffeurs

In navolging van het akkoord dat was afgesloten op 7 april 2020, tijdens de eerste corona-golf, werd op 27 oktober 2020 een cao ondertekend die een éénmalige corona-vergoeding toekent aan bepaalde werknemers.Lees verder

17-08-2020

ADR-OPLEIDINGEN TELLEN MAXIMAAL MEE VOOR DE NASCHOLING (CODE95) IN VLAANDEREN

In het Staatsblad van 12 augustus 2020 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E gepubliceerd.Lees verder

Kalender

27-11-2020 - 10-12-2020
Gelieve de aanvraag voor de volgende uitbetaling van de compensatiedagen ten laatste op 8 december in te brengen of te bezorgen.
01-12-2020 - 22-12-2020
De betaling van de eindejaarspremie 2020 vindt plaats vanaf 10 december 2020