Home

Laatste nieuws

17-08-2020

ADR-OPLEIDINGEN TELLEN MAXIMAAL MEE VOOR DE NASCHOLING (CODE95) IN VLAANDEREN

In het Staatsblad van 12 augustus 2020 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E gepubliceerd.Lees verder

02-07-2020

COVID-19: nuttige informatie voor werkgevers

Werkgevers die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het COVID-19 virus, kunnen beroep doen op diverse sociaalrechtelijke en fiscale steunmaatregelen. Lees verder

04-06-2020

PENSIOENOPBOUW IN DE TWEEDE PIJLER TIJDENS DE CORONACRISIS

Het Sociaal Fonds heeft als gevolg van een dringende wet de nodige beslissingen genomen om ervoor te zorgen dat werknemers die tijdelijk werkloos zijn door het coronavirus toch recht blijven hebben op hun aanvullend pensioen tijdens deze periode. Lees verder

Kalender

08-10-2020 - 22-10-2020
Gelieve de aanvraag voor de volgende uitbetaling van de compensatiedagen ten laatste op 20 oktober in te brengen of te bezorgen.
19-10-2020 - 12-11-2020
Op dindsdag 27 oktober organiseert het sociaal fonds in samenwerking met 23 andere sectoren een inspirerende namiddagsessie rond diversiteit op de werkvloer