Home

Laatste nieuws

16-11-2020

Akkoord over een eenmalige coronavergoeding voor bepaalde chauffeurs

In navolging van het akkoord dat was afgesloten op 7 april 2020, tijdens de eerste corona-golf, werd op 27 oktober 2020 een cao ondertekend die een éénmalige corona-vergoeding toekent aan bepaalde werknemers.Lees verder

17-08-2020

ADR-OPLEIDINGEN TELLEN MAXIMAAL MEE VOOR DE NASCHOLING (CODE95) IN VLAANDEREN

In het Staatsblad van 12 augustus 2020 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E gepubliceerd.Lees verder

02-07-2020

COVID-19: nuttige informatie voor werkgevers

Werkgevers die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het COVID-19 virus, kunnen beroep doen op diverse sociaalrechtelijke en fiscale steunmaatregelen. Lees verder

Kalender

05-11-2020 - 26-11-2020
Gelieve de aanvraag voor de volgende uitbetaling van de compensatiedagen ten laatste op 24 november in te brengen of te bezorgen.