Huidige minimumlonen

Vanaf 01/01/19

KlasseCode BerenschotFunctiesLoonschalen (volgens anciënniteit)   
0-3 j> 3 j> 10 j> 15 j
IPC127-001Onderhoudspersoneel11,60 €11,89 €12,01 €12,18 €
IIPC127-002Machinist/Bestuurder Bulldozer11,80 €12,10 €12,21 €12,39 €
 PC127-003Arbeider Gas    
IIIPC127-004*Tankwagenchauffeur voor beleveren van tankstations12,63 €12,95 €13,07 €13,26 €
 PC127-005Chauffeur bevoorrading en grootdistributie gasflessen    
 PC127-006Tankwagenchauffeur voor bevoorrading en grootdistributie van vloeibare brandstoffen    
IVPC127-007Chauffeur kleindistributie gasflessen12,88 €13,20 €13,33 €13,52 €
 PC127-008Chauffeur kolen    
 PC127-009Tankwagenchauffeur distributie gas    
 PC127-010Tankwagenchauffeur voor distributie vloeibare brandstoffen    
 PC127-011Technieker    
VPC127-012Vliegtuigbevoorrader13,00 €13,33 €13,46 €13,65 €