Syndicale premie

De modaliteiten om de syndicale premie te bekomen werden vastgelegd door de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds overeenkomstig de CAO van 26 juni 1974.

1. Voorwaarden

Een werknemer/werkneemster uit de sector (PC 127) heeft recht op een jaarlijkse syndicale premie indien hij/zij aan volgende voorwaarden voldoet:

  1. voorkomen op de R.S.Z.-aangifte van het tweede kwartaal van een onderneming van handel in brandstoffen (R.S.Z.-categorie 091).
  2. sedert ten minste 1 jaar lid zijn van een representatieve werknemersorganisatie
  3. in orde zijn met de betaling van de syndicale bijdrage voor de laatste 12 maanden.

2. Bedrag van de premie

De syndicale premie bedraagt 130€ sedert 2011.

3. Uitvoeringmodaliteiten en betaling van de premie

Eind november van het jaar waarvoor de syndicale premie wordt betaald (vb 2014) , stuurt het Fonds naar alle werknemers/werkneemsters een "legitimatiekaart".

Deze kaart levert het bewijs van tewerkstelling gedurende het tweede kwartaal van dat jaar (vb 02/2014) in een onderneming ressorterend onder het Nationaal PC 127 voor de handel in brandstoffen.

Wanneer aan hogervermelde voorwaarden is voldaan, kan de rechthebbende de legitimatiekaart geldig maken. Hij/zij biedt zich persoonlijk aan voor 31 mei van het daaropvolgende jaar (vb 2015) bij zijn/haar vakbond of stuurt het document op via de post. Daarna ontvangt hij/zij vanwege de vakbond 130 Eur op de bankrekening.

De adressen van de syndicale organisaties staan vermeld op de keerzijde van de kaart.

Deze premie wordt dus nooit rechtstreeks door het Fonds betaald!