Schadevergoeding ingeval van ontslag wegens verlies medische schifting

Voorwaarden voor de toekenning van de schadevergoeding

  • De arbeider moet een anciënniteit van 20 jaar kunnen bewijzen in de sector van de handel in brandstoffen;
  • De arbeider moet deel uitmaken van het rijdend personeel;
  • De arbeider moet ontslagen zijn wegens het definitieve verlies van de medische schifting;
  • Indien de arbeider na het verlies van de medische schifting in de onderneming in een andere functie kan blijven werken, behoudt hij het recht op de vergoeding indien hij binnen een periode van 5 jaar ontslagen zou worden.

Bedrag van de vergoeding

De vergoeding bedraagt 5500 EUR voor de voltijdse arbeiders tot 55 jaar. Voor de deeltijdse arbeiders zal dit bedrag pro rata berekend worden. Vanaf de leeftijd van 56 jaar, wordt het bedrag van de vergoeding degressief (-10% per jaar) tot de wettelijke pensioenleeftijd:

T.e.m. 55 jaar 5.500 €
Vanaf 56 jaar 4.950 €
Vanaf 57 jaar 4.400 €
Vanaf 58 jaar 3.850 €
Vanaf 59 jaar 3.300 €
Vanaf 60 jaar 2.750 €
Vanaf 61 jaar 2.200 €
Vanaf 62 jaar 1.650 €
Vanaf 63 jaar 1.100 €
Vanaf 64 jaar 550 €
> 65 jaar 0 €

Betaling en terugbetaling van de vergoeding

  1. De werkgever betaalt de vergoeding aan de werknemer in de loop van de eerste maand na het ontslag wegens verlies van de medische schifting;
  2. De werkgever vraagt het bedrag van de vergoeding terug aan het Sociaal Fonds voor de Handel in Brandstoffen, aan de hand van het ingevulde aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken.

Rechtsbron - betroffen werknemers en werkgevers

De CAO van 19 december 2008, van toepassing op de werkgevers en werknemers van het rijdend personeel van ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, met uitzondering van de werkgevers en werknemers van ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen in Oost-Vlaanderen.