Huidige minimumlonen

Vanaf 01/07/2019

Klasse Code Berenschot Functies Loonschalen (volgens anciënniteit)      
0-3 j > 3 j > 10 j > 15 j
I PC127-001 Onderhoudspersoneel 11,7276 € 12,0208 € 12,1421 € 12,3140 €
II PC127-002 Machinist/Bestuurder Bulldozer 11,9298 € 12,2331 € 12,3443 € 12,5263 €
  PC127-003 Arbeider Gas        
III PC127-004* Tankwagenchauffeur voor beleveren van tankstations 12,7689 € 13,0925 € 13,2138 € 13,4059 €
  PC127-005 Chauffeur bevoorrading en grootdistributie gasflessen        
  PC127-006 Tankwagenchauffeur voor bevoorrading en grootdistributie van vloeibare brandstoffen        
IV PC127-007 Chauffeur kleindistributie gasflessen 13,0217 € 13,3452 € 13,4766 € 13,6687 €
  PC127-008 Chauffeur kolen        
  PC127-009 Tankwagenchauffeur distributie gas        
  PC127-010 Tankwagenchauffeur voor distributie vloeibare brandstoffen        
  PC127-011 Technieker        
V PC127-012 Vliegtuigbevoorrader 13,1430 € 13,4766 € 13,6081 € 13,8002 €