Huidige minimumlonen

Vanaf 01/01/2020

Klasse Code Berenschot Functies Loonschalen (volgens anciënniteit)      
0-3 j > 3 j > 10 j > 15 j
I PC127-001 Onderhoudspersoneel 11,8318 € 12,1276 € 12,2500 € 12,4234 €
II PC127-002 Machinist/Bestuurder Bulldozer 12,0358 € 12,3418 € 12,4540 € 12,6376 €
  PC127-003 Arbeider Gas        
III PC127-004* Tankwagenchauffeur voor beleveren van tankstations 12,8824 € 13,2088 € 13,3312 € 13,5250 €
  PC127-005 Chauffeur bevoorrading en grootdistributie gasflessen        
  PC127-006 Tankwagenchauffeur voor bevoorrading en grootdistributie van vloeibare brandstoffen        
IV PC127-007 Chauffeur kleindistributie gasflessen 13,1374 € 13,4638 € 13,5963 € 13,7902 €
  PC127-008 Chauffeur kolen        
  PC127-009 Tankwagenchauffeur distributie gas        
  PC127-010 Tankwagenchauffeur voor distributie vloeibare brandstoffen        
  PC127-011 Technieker        
V PC127-012 Vliegtuigbevoorrader 13,2598 € 13,5963 € 13,7290 € 13,9228 €

* Aan de tankwagenchauffeur voor beleveren van tankstations (klasse III, PC127-004) worden twee bijkomende premies toegekend:

  1. Een premie voor ploegenarbeid van € 0,50 per uur.
  2. Een financiële vergoeding in geval van nachtarbeid voor nachtprestaties verricht tussen 20 en 6 uur. Onder de volgende voorwaarden:
  • De werknemers die uitsluitend prestaties verrichten tussen 6 en 24 uur, alsook diegenen die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur zijn evenwel uitgesloten van deze vergoeding.
  • Het bedrag van deze vergoeding op 1 maart 2020 is 1,22 euro per uur voor werknemers minder dan 50 jaar en 1,46 euro voor werknemers vanaf 50 jaar. Het wordt gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.