Arbeidsduur en flexibiliteit

Arbeidsduur 

Er geldt binnen de sector een speciale regeling inzake de arbeidsduur. Vanaf 2003 geldt een algemene verplichte arbeidsduurvermindering tot 38 uren per week. In onze sector is echter de 40-urenweek van kracht. Die 2 uur extra per week worden gecompenseerd door maximaal 12 compensatiedagen per jaar (voor meer info zie ‘compensatiedagen’).

Aanwezigheidstijd

Daarnaast bestaat specifiek in onze sector de aanwezigheidstijd. Dit zijn voorziene wachttijden bij het laden en lossen van de brandstoffen. Deze aanwezigheidstijd wordt niet beschouwd als arbeidstijd indien deze niet meer bedraagt dan twee uur per dag en 10 uren per week. Aanwezigheidstijd wordt steeds uitbetaald aan het normale uurloon.

Grenzen aan de arbeidsduur

Grens per dag:

Werkdag maximaal 12 uur (arbeidstijd) + 2 uur aanwezigheidstijd

Mag in geen geval overschreden worden!

Grens per jaar:

Jaarlijks maximaal 2080 uur (arbeidstijd, feestdagen, verlofdagen, compensatiedagen en gelijkgestelde dagen inbegrepen).

Indien deze jaargrens overschreden wordt: verplichting tot betalen overloon voor de gemaakte overuren (toeslag van 50% op normale dagen en 100% op zondag en feestdagen).

Extra interne grens:

Interne grens van 78 uur: er mag geen voorsprong genomen worden van meer dan 78 uur op de gemiddelde arbeidsduur tijdens de referteperiode. 

De werkgever moet op dit ogenblik:

• Ofwel inhaalrust geven (78 uur)

• Ofwel de overuren uitbetalen (maar dit ENKEL op expliciete vraag van de arbeider) 

Uitzondering: 

De interne grens kan opgetrokken worden naar 143 uur bij: 

• Buitengewone vermeerdering van het werk

• Werkzaamheden vereist wegens een onvoorziene noodzakelijkheid

• Verplichte melding van de verhoging van de interne grens aan de sociale inspectie + zenden van een kopie van deze melding aan de voorzitter van het Paritair Comité.

Voorbeeld

Een arbeider werkt gedurende 4 weken:

• 19 dagen: 12 uur per dag  

• 1 dag: 10 uur per dag

• Totaal: 238 uren op 4 weken tijd (= 160 uur + 78 uur) 

De werkgever moet op dit ogenblik:

• Ofwel inhaalrust geven (78 uur)

• Ofwel de overuren uitbetalen (maar dit ENKEL op expliciete vraag van de arbeider) 

De referentie voor de berekening van overuren is telkens de normale arbeidsduur, m.a.w. 40 uur per week of 8 uur per dag. Binnen een bepaalde periode mag het aantal gewerkte uren dus nooit hoger liggen dan: 

• Aantal weken in periode x 40u + 78u (of +143u)

• Aantal dagen in periode x 8u + 78u (of +143u)