Coach op de werkvloer

Coach op de werkvloer

Een chauffeur vinden die al over alle vereiste competenties beschikt, is geen sinecure. Daarom loont het om uw nieuwe werknemer in uw eigen bedrijf op te leiden door een ervaren chauffeur.

Waarom een coach aanstellen?

  • Het aanstellen van een coach leidt tot een snellere inwerking van nieuwe werknemers en verhoogt zo de productiviteit en de tevredenheid van de nieuwe werknemer.
  • De ervaren werknemer die als coach wordt aangesteld, krijgt erkenning voor zijn ervaring.
  • Het aanstellen van een coach is een stimulans voor het informeel leren op de werkplek (ook te vermelden in de sociale balans!).

Waarom een opleiding tot coach?

  • Gedurende de opleiding wordt er concreet geoefend in het geven van positieve en negatieve feedback, in het omgaan met weerstand en in het beantwoorden van vragen van nieuwkomers. De opleiding gaat uit van de ervaringen van de werknemers en is sterk gericht naar de praktijk.
  • Na het volgen van de eendaagse opleiding verkrijgen werknemers een attest van ‘coach’, wat kan leiden tot een RSZ-korting van €800/kwartaal bij aanwerving van jongeren onder de 26 jaar door middel van een IBO of stagecontract.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor werknemers met reeds enkele jaren werkervaring in de sector.

Kostprijs + planning

Deze opleiding wordt gratis aangeboden door het Sociaal Fonds Brandstoffen en vindt plaats op dinsdag 8 september 2020 te Brussel.

Interesse? Inschrijven kan via het volgende e-mailadres: lisa.vaneenhooge@fonds127.be