Nuttige cijfers

Betaald door de werkgever:

 • Werkgeversbijdrage aan het Fonds: 16,5% (vanaf 1e kwartaal 2017)
 • Pensioenplan: 3% 
 • Hospitalisatieverzekering werknemers: 25 euro/trimester 
 • Arabvergoeding: 1,3032 euro per uur 
 • Vergoeding bij tijdelijke werkloosheid: 4,5 euro per dag (3,75 euro in 6-d.) 
 • Verblijfsvergoedingen (grote en kleine): 37,1244 euro/14,9321 euro
 • Ecocheques: 250 euro (vanaf juli 2016)

Betaald door het Sociaal Fonds (op basis van de werkgeversbijdrage) :

 • Eindejaarspremie: 6,35% van het aan RSZ onderworpen loon 
 • Syndicale premie: 130 euro per jaar 
 • Premie bij pensionering: 100 euro 
 • Uitkering bij overlijden: 125 euro