Klein verlet

Het recht op klein verlet

Wat is klein verlet?

Klein verlet is het recht van de werknemer om, met behoud van zijn normaal loon, van het werk afwezig te blijven ter gelegenheid van bepaalde familiale gebeurtenissen of voor het vervullen van bepaalde staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten. De meest voorkomende gebeurtenissen zijn een geboorte (vaderschapsverlof), een overlijden, een huwelijk, een oproep als bijzitter bij verkiezingen of oproeping door bepaalde rechtbanken.

Om aanspraak te maken op klein verlet, moeten de volgende voorwaarden nageleefd worden:

  • Het moet gaan over een gebeurtenis die recht geeft op klein verlet
  • De werknemer zou normaal gezien gewerkt hebben
  • De werknemer dient de werkgever vooraf te verwittigen of, indien onmogelijk, zo snel mogelijk
  • De afwezigheid moet aangewend worden voor het doel waarvoor ze toegestaan is

U kan de volledige geldende reglementering raadplegen via de Federal Overheidsdienst:  http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=30568

Zijn er uitzonderingen op de algemene regelgeving?

Neen, in het nationaal paritair comité van de brandstoffenhandel (PC127) zijn er geen afwijkingen. Tot aan de opheffing van paritair subcomité 127.02 op 1 juli 2016, waren er specifieke regels van kracht in Oost-Vlaanderen. Deze zijn samen met de opheffing verdwenen. Bijgevolg geldt voor iedereen in de sector de algemene reglementering over het klein verlet (of kort verzuim) zoals bepaald bij Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 en wijzigingen.

Voor extra informatie kan u steeds terecht het Sociaal Fonds of u kan ook ten rade gaan bij uw Sociaal Secretariaat.