Nieuws
07-12-2018

Het is zover!

Het document inzake de eindejaarspremie 2018 is verstuurd!Lees verder

06-12-2018

Syndicale premie

Het Sociaal Fonds heeft het legitimatiedocument voor de syndicale premie 2018 verstuurd!Lees verder

03-10-2018

Aanpassing van de lonen van de arbeiders in het PC 127 vanaf 01.10.2018

Op basis van de loonindexatie worden de minimum uurlonen en de effectieve uurlonen vanaf 1 oktober 2018 verhoogd met 2%.Lees verder

06-07-2018

Aanpassing van de ARAB-vergoeding in het PC 127 vanaf 1 juli 2018

De ARAB-vergoeding werd op 1 juli 2018 aangepast aan de nieuwe index: ze bedraagt voortaan 1,2783 euro.Lees verder

31-05-2018

Vernieuwde brochure (versie 2018) beschikbaar!

De brochure van het Sociaal Fonds heeft een update gekregen: alle gegevens en cijfermateriaal zijn aangepast aan de laatste stand van zaken.Lees verder

08-05-2018

Nota innovatie

Binnen de sector wordt, via een werkgroep, nagedacht over de toekomst van de handel in stookolie. Er werd reeds onderzoek gedaan over de elementen die de marktvraag naar stookolie beïnvloeden. Op basis hiervan werd bekeken welke antwoorden de sector hierop kan bieden. Deze zaken werden gebundeld in een nota.Lees verder

23-04-2018

Fiscale fiches verstuurd!

De fiscale fiche 281.10 werd verstuurd naar alle werknemers!Lees verder

Berichten 1 tot 7 van 45 berichten.