Nieuws
17-08-2020

ADR-OPLEIDINGEN TELLEN MAXIMAAL MEE VOOR DE NASCHOLING (CODE95) IN VLAANDEREN

In het Staatsblad van 12 augustus 2020 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E gepubliceerd.Lees verder

02-07-2020

COVID-19: nuttige informatie voor werkgevers

Werkgevers die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het COVID-19 virus, kunnen beroep doen op diverse sociaalrechtelijke en fiscale steunmaatregelen. Lees verder

04-06-2020

PENSIOENOPBOUW IN DE TWEEDE PIJLER TIJDENS DE CORONACRISIS

Het Sociaal Fonds heeft als gevolg van een dringende wet de nodige beslissingen genomen om ervoor te zorgen dat werknemers die tijdelijk werkloos zijn door het coronavirus toch recht blijven hebben op hun aanvullend pensioen tijdens deze periode. Lees verder

14-05-2020

Richtlijnen op basis van de Generieke Gids voor de sector handel in brandstoffen

Naar aanleiding van de Corona-crisis werd tijdens overleg met de sociale partners op basis van de interprofessionele Generieke Gids een evaluatie van de sector gemaakt.

13-05-2020

Vernieuwde brochure beschikbaar!

De brochure van het Sociaal Fonds heeft een update gekregen: alle gegevens en cijfermateriaal zijn aangepast aan de laatste stand van zaken.Lees verder

07-05-2020

UPDATE COVID-19: Uitzonderlijke maatregelen voor tewerkstelling, overwerk en overloon in ‘kritieke’ sectoren

Een bijzondere-machtenbesluit tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie bevat verschillende socio-economische maatregelen, in het kader van de coronacrisis. Het is de bedoeling in kritische en essentiële sectoren, zoals de brandstoffenhandel, vlotter en meer flexibel arbeid te laten verrichten. We lichten er twee uit die belangrijk zijn voor de sector.Lees verder

08-04-2020

COVID-19: Sectorale overeenkomst

De sociale partners van het Paritair Comité 127 voor de handel in brandstoffen vragen unaniem aan de bevoegde overheden bijkomende maatregelen te nemen voor de werknemers die in de sector worden tewerkgesteld om deze moeilijke periode te overbruggen.

Berichten 1 tot 7 van 15 berichten.
Eerste Vorige 1-7 8-14 15-15 Volgende Laatste