UPDATE COVID-19: Uitzonderlijke maatregelen voor tewerkstelling, overwerk en overloon in ‘kritieke’ sectoren
07-05-2020

UPDATE COVID-19: Uitzonderlijke maatregelen voor tewerkstelling, overwerk en overloon in ‘kritieke’ sectoren

Een bijzondere-machtenbesluit tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie bevat verschillende socio-economische maatregelen, in het kader van de coronacrisis. Het is de bedoeling in kritische en essentiële sectoren, zoals de brandstoffenhandel, vlotter en meer flexibel arbeid te laten verrichten. We lichten er twee uit die belangrijk zijn voor de sector.

Mogelijkheid tot opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur

Bedrijven hebben van 1 april tot en met 30 juni 2020 de mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur af te sluiten, zonder dat deze opeenvolgende contracten als één arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tot gevolg hebben. Elk afzonderlijk contract van bepaalde duur moet verplicht minstens 7 kalenderdagen duren. Deze maatregel biedt werkgevers de mogelijkheid om op een flexibele wijze extra personeel in dienst te nemen. Anderzijds kunnen werknemers die tijdelijk werkloos zijn, op een soepele manier tijdelijk aan de slag gaan in de kritieke sectoren.
 
Vrijwillige overuren

Werknemers in kritieke sectoren mogen tussen 1 april en 30 juni van dit jaar 120 extra vrijwillige overuren presteren. Dit type overwerk gebeurt compleet op vrijwillige basis, waarbij de werkgever en de werknemer hiervoor onderling een schriftelijk akkoord moeten opstellen. Een werkgever kan deze overuren bijgevolg nooit afdwingen.

Deze uren zijn vrijgesteld van overurentoeslag en bovendien niet onderworpen aan sociale- zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. Kortom bruto is dus gelijk aan netto: heel uitzonderlijk! Zowel voor de werkgever als voor de werknemer levert dit een serieus voordeel op.

Een goede raad: teneinde geen problemen te ondervinden bij de uitbetaling en de verwerking van deze gepresteerde uren is het aangewezen om het gebruik hiervan te organiseren in overleg met het sociaal secretariaat.

Meer informatie: https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/coronamaatregelen-op-het-vlak-van-arbeidsrecht