Aanpassing van de lonen van de arbeiders in het PC 127 vanaf 01.07.2019
19-07-2019

Aanpassing van de lonen van de arbeiders in het PC 127 vanaf 01.07.2019

Op basis van de loonindexatie worden de minimum uurlonen en de effectieve uurlonen vanaf 1 juli 2019 verhoogd met 1,1%.