Publicatie KB functieclassificaties & loonvoorwaarden
10-07-2019

Publicatie KB functieclassificaties & loonvoorwaarden

Op woensdag 10 juli 2019 zijn de koninklijke besluiten waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de cao van 20 december 2018, betreffende de functieclassificaties en loonvoorwaarden, verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Raadpleeg het koninklijk besluit betreffende de functieclassificaties in het Belgisch Staatsblad via deze link: www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl

Raadpleeg het koninklijk besluit betreffende de loonvoorwaarden in het Belgische Staatblad via deze link: www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl