Aanpassing van de lonen van de arbeiders in het PC 127 vanaf 01.10.2018
03-10-2018

Aanpassing van de lonen van de arbeiders in het PC 127 vanaf 01.10.2018

Op basis van de loonindexatie worden de minimum uurlonen en de effectieve uurlonen vanaf 1 oktober 2018 verhoogd met 2%.

De minimum uurlonen bedragen bijgevolg vanaf 1 oktober 2018:

Anciënniteit

0 tot 3 jaar

> 3 jaar

> 10 jaar

> 15 jaar 

Handlanger

11,5918

11,8956

12,0065

12,1863

Autovoerder

12,1213

12,4247

12,5357

12,7152

Tankwagenbestuurder

12,6171

12,9205

13,0315

13,2110

(Volgens de prognoses gemaakt door Lex Social is de volgende indexering van de lonen voorzien tegen eind 2019)