Syndicale premie
06-12-2018

Syndicale premie

Het Sociaal Fonds heeft het legitimatiedocument voor de syndicale premie 2018 verstuurd!

Bij ontvangst dient u het formulier aan uw vakbond te bezorgen. De syndicale premie wordt vervolgens rechtstreeks door uw vakbond uitbetaald.

Meer informatie hieromtrent is te vinden via de volgende link: http://www.fonds127.be/index.php?id=303