GRATIS ADR-OPLEIDING "VLOEIBARE BRANDSTOFFEN" (mei 2019)
11-01-2019

GRATIS ADR-OPLEIDING "VLOEIBARE BRANDSTOFFEN" (mei 2019)

Gratis ADR-opleiding (categorie IV) voor werkzoekenden en werknemers die niet werkzaam zijn in de sector van de brandstoffenhandel.

Deze gratis opleiding duurt 2 ½ dagen. Het theoretisch gedeelte is gespreid over twee zaterdagen en gaat door in Klein Willebroek op 4 en 11 mei 2019; het praktijkgedeelte (halve dag) gaat door in Antwerpen op 25 mei 2019.

Dit ADR-opleidingsgetuigschrift is enkel geldig voor het vervoer van benzine, diesel, gasolie, kerosine en zware stookolie (*).

Wie komt in aanmerking voor deze gratis opleiding? Om deze opleiding gratis te kunnen volgen, moet de kandidaat aan volgende voorwaarden cumulatief voldoen :

-        houder zijn van een rijbewijs C of CE;

-        niet in het bezit zijn van een nog geldig ADR-opleidingsgetuigschrift;

-        ingeschreven zijn als uitkeringsgerechtigde werkzoekende of loontrekkende in een onderneming die niet ressorteert onder het PC127.  

Geïnteresseerd? Neem contact op met ann.deknibber@brafco.be (tel. 02/502.42.00) 

Opgelet : het aantal plaatsen is beperkt. First come, first served. Snel reageren is dus de boodschap !