COVID-19: nuttige informatie voor werkgevers
02-07-2020

COVID-19: nuttige informatie voor werkgevers

Werkgevers die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het COVID-19 virus, kunnen beroep doen op diverse sociaalrechtelijke en fiscale steunmaatregelen.

In het bijgevoegde document vindt u een overzicht van essentiële maatregelen in het kader van het COVID-19 virus.