ADR-OPLEIDINGEN TELLEN MAXIMAAL MEE VOOR DE NASCHOLING (CODE95) IN VLAANDEREN
17-08-2020

ADR-OPLEIDINGEN TELLEN MAXIMAAL MEE VOOR DE NASCHOLING (CODE95) IN VLAANDEREN

In het Staatsblad van 12 augustus 2020 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E gepubliceerd.

In de Europese richtlijn 2018/645 werd de mogelijkheid voorzien om ADR-bijscholingscursussen te laten meetellen voor de verplichte 35 uur nascholing. De Vlaamse regering heeft hiervan uiteindelijk maximaal gebruik gemaakt en beslist dat ADR-opleidingen kunnen meetellen voor 14 kredietpunt.

Voorwaarde is wel dat, indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, opleidingen over het vervoer van dieren of het vervoer van personen met een handicap (beide opleidingen kunnen voortaan ook in aanmerking komen voor code 95), niet in rekening worden gebracht voor de 35 uur nascholing.

De gevolgde ADR-opleiding moet logischerwijze ten minste 14 uur bedragen. Deze opleiding wordt voor de code 95 beschouwd als een opleiding in de rubriek ‘Toepassing van de voorschriften'