Akkoord over een eenmalige coronavergoeding voor bepaalde chauffeurs
16-11-2020

Akkoord over een eenmalige coronavergoeding voor bepaalde chauffeurs

In navolging van het akkoord dat was afgesloten op 7 april 2020, tijdens de eerste corona-golf, werd op 27 oktober 2020 een cao ondertekend die een éénmalige corona-vergoeding toekent aan bepaalde werknemers.

Het betreft chauffeurs die in de periode van 16 maart 2020 tot en met 3 mei 2020 cumulatief hebben voldaan aan de volgende voorwaarden:

• hoofdzakelijk huis-aan-huisleveringen van huisbrandolie en/of propaangas in bulk hebben verricht;

• ten minste 20 dagen van minimaal 6 uur hebben gepresteerd in deze periode.

De corona-vergoeding bedraagt minimum 250 euro en dient aan de rechthebbenden toegekend te worden in de periode van 16 maart 2020 tot 31 december 2020. Dit kan gebeuren onder de vorm van extra loon, een extra premie, een verhoogde onkostenvergoeding, een specifieke corona-onkostenvergoeding, een cao 90, een voordeel in natura of consumptiecheques.

Werkgevers die reeds een dergelijke vergoeding hebben toegekend, hoeven bijgevolg geen verdere actie te ondernemen. Het staat de werkgevers echter vrij om toch een corona-vergoeding te geven aan chauffeurs die niet aan de voorwaarden voldoen.