PENSIOENOPBOUW IN DE TWEEDE PIJLER TIJDENS DE CORONACRISIS
04-06-2020

PENSIOENOPBOUW IN DE TWEEDE PIJLER TIJDENS DE CORONACRISIS

Het Sociaal Fonds heeft als gevolg van een dringende wet de nodige beslissingen genomen om ervoor te zorgen dat werknemers die tijdelijk werkloos zijn door het coronavirus toch recht blijven hebben op hun aanvullend pensioen tijdens deze periode.

Op 2 juni 2020 werd het volgende beslist: per dag coronawerkloosheid tussen 1 maart en 30 juni 2020 zal een bedrag van 3,35 euro worden gestort door het solidariteitsfonds voor de pensioenopbouw van deze werkloze werknemer.